Over mij

Paul Verjans

Paul Verjans
Raadslid Fractie GOB, gemeente Sittard-Geleen

Over mij

In 1950 ben ik geboren aan de Kapelweg 3 te Born. Met mijn echtgenote Elke Verjans-Harte woon ik thans aan de Kempstraat 59 te Born. Ook Elke zal voor velen in de omgeving van Born geen onbekende zijn. Ook zij is iemand die zeer actief is in het verenigingsleven van Born en omgeving.
Samen hebben we twee zonen, Mike, getrouwd met Sjouke en Cliff getrouwd met Bianca. Voorts zijn we, de trotse oma en opa van kleinzoons Stijn en Marijn, de zoontjes van Mike en Sjouke.
Na ruim 39 jaar werken ben ik met pre-pensioen gegaan, maar ik ben iemand die absoluut niet kan stil zitten. Hierover kunt u meer lezen in mijn levensloop. Ik heb geen volledig betaalde dagtaak en avondstudies meer, maar vervelen doe ik mij echt niet.

Mijn vrijwilligerswerk is in omvang sterk toegenomen. Bij Jong Nederland Limburg, waarbij 43 afdelingen, verspreid over de gehele provincie, zijn aangesloten, adviseerde ik de coördinator en verzorgde ik de financiële administratie. Bij diverse verenigingen help ik mee bij hun activiteiten en bij meerdere verenigingen geef ik gevraagd en ongevraagd advies. Voorts ben ik thans voorzitter van de Stichting missiewerk pater René, dat zich als doel heeft gesteld om de uit Born afkomstige Pater René Bucks financieel te ondersteunen. Daarbij hoop ik een bijdrage te leveren aan de noden van de mensen in Brazilië, die, het zoveel slechter hebben als U en ik! Verder ben ik, als vrijwilliger, penningmeester van de provinciale jeugdaccommodatie Stichting Buitencentrum De Spar te Haelen. Ik ben als vrijwilliger actief bij de Schutterij St. Martinus Born, waarvan 2 jaar als tijdelijk voorzitter.
Voorts heb ik als waarnemers enkele jaren als vrijwilliger de financiële administratie verzorgd en het bestuur geadviseerd. Meer over mijn vrijwilligerswerk treft u aan in mijn levensloop.

Gedurende 16 jaar was ik op de achtergrond actief in gemeentelijke politiek en lid van een aantal adviescommissies. Op de voorgrond treden hoefde voor mij niet echt, totdat in het voorjaar van 1997 het toenmalige College van B&W van Born bekend maakte om op de markt in Born een groot winkelblok te gaan bouwen. Een grove aantasting van de kern van Born én van de tot gemeentehuis omgebouwde monumentale kasteelhoeve. Dit mocht niet gebeuren. Dit was het moment dat ik actiever dan voorheen op de voorgrond ben getreden. Samen met mijn maatje Giel Kremer werd ik zeer actief, eerst in het actiecomité “Tegen de bebouwing van de Borner Markt” en vervolgens vanaf 1998 samen als raadsleden in de gemeente Born en daarna tot op heden als raadsleden in de gemeente Sittard-Geleen. Overigens weten we nu dat het winkelblok niet door is gegaan en dat de Bornse Markt er prachtig bij ligt!

Als raadslid, waarvan 11 jaar fractievoorzitter, heb ik sinds 1998 grote stapels leeswerk en vele uren discussie achter de rug. Het fractievoorzitterschap heb ik op 1 januari 2019 overgedragen aan mijn opvolgster. Terugkijkend vind ik nog steeds dat de discussies veel te vaak niet gaan over de inhoud, maar over het politieke “gekrakeel” er omheen en het druk zijn met het elkaar vliegen af te vangen.
Voor mij is het helemaal niet zo belangrijk om in een discussie als raadslid of fractie je gelijk te halen en elkaar de vliegen af te vangen. Veel belangrijker is het dat je werkelijk het belang van de inwoners van Sittard-Geleen behartigt. Daarvoor ben je immers gekozen en niet om allerlei politieke spelletjes te spelen.

Opkomen voor de belangen van de inwoners van Sittard-Geleen, dát is waar het om gaat. Het gaat om het welzijn van de inwoners, de verbetering van leefbaarheid van de woonomgeving, een bloeiend verenigingsleven, de werkgelegenheid, aandacht voor de zwakkeren in de samenleving, voor de ouderen, voor de jeugdigen, de veiligheid en met name over een krachtiger handhavend optreden etc.
Regels gelden immers voor iedereen!

Ik kan niet vaak genoeg benadrukken dat het in de politiek om de inhoud dient te gaan in plaats van allerlei “gekrakeel” zonder enige inhoud! Natuurlijk zijn allerlei grote projecten belangrijk voor de ontwikkeling van de stad, maar in de eerste plaats dienen, de dagelijkse zaken, zoals onderhoud in de dorpen, wijken en buurten op orde te zijn.

Inwoners moeten in een vroeg stadium betrokken worden bij projecten, bijvoorbeeld bouwplannen, waar hun directe belangen mee gemoeid zijn en niet dat ze pas geïnformeerd worden als alle andere partijen het al met elkaar eens zijn en de direct omwonenden dan pas hun inbreng kunnen leveren. Mensen terzijde staan bij hun persoonlijke problemen vind ik zeker zo belangrijk als het overige
raadswerk.

Mijn motto is dan ook: “Ik beloof u niets wat ik wellicht niet kan waar maken, maar probeer waar te maken wat ik u graag had willen beloven”. Ik houd van de inwoners van Sittard, Geleen en Born! “I love Sittard-Geleen”
Heeft u vragen, neem dan gerust contact met me op. Tel. 046-4811806, mobiel 06.44532308 of per e-mail: paul.verjans.born@outlook.com