Mijn levensloop

Paul Verjans

Paul Verjans
Raadslid Fractie gob, gemeente Sittard-Geleen

Levensloop
In 1950 ben ik geboren in Born. In Born en omgeving heb ik mijn jeugd doorgebracht. Na het basisonderwijs ben ik in Sittard naar het voortgezet onderwijs gegaan en heb ik een vak geleerd en al op 16 jarige leeftijd ben ik in een bedrijf aan het werk gegaan, want er moest brood op de plank komen.
Begin 1968 ben ik voor 6 jaar in dienst getreden bij de Koninklijke Marechaussee. Na de pittige opleiding in Apeldoorn, deed ik 9 maanden dienst bij het hoofdkwartier van de Landmacht in Den Haag, vervolgens ongeveer 1,5 jaar in Vaals aan de grens. Daarna 1 jaar bij de Nederlandse delegatie in het hoofdkwartier van de NAVO te Brussel. Vervolgens 7 maanden bij de brigade Brunssum en vervolgens 1,5 jaar in Hessisch Oldendorf in Duitsland, ongeveer 50 km van Hannover.

Een maand voordat mijn 6 jaren bij de Koninklijke Marechaussee er op zaten leerde ik mijn huidige echtgenote Elke Harte kennen. Na 2 jaar en vele verreden kilometers heb ik Elke mee naar Nederland mogen nemen. Na een jaartje gemeentepolitie Arnhem ben ik in mei 1975 aan de slag gegaan bij de Rijksverkeersinspectie te Arnhem, eerst in de vergunningverlening, maar na een jaar als inspecteur in de buitendienst. Aanvankelijk in de Betuwe, maar na een jaartje is het dan toch gelukt om mijn werk te verplaatsen naar het geliefde Limburg en ben ik daar eveneens als inspecteur aan de slag gegaan. In de loop der jaren heb ik ook qua studie niet stilgezeten. Ik moest wel op jonge leeftijd aan het werk, maar mij was wel duidelijk dat je zonder studie niet verder komt. Na mijn avond MAVO en avond HAVO heb ik mijn studie Vervoersmanagement gedaan bij het Nederland Vervoerswetenschappelijk Instituut en Logistiek management bij de Hoge School te Venlo. Daarna heb ik nog diverse management opleidingen gevolgd en een aantal interessante kortstondige opleiding, zoals Synthese en analyse van het beleid, de Opleiding tot Auditor bij het INK.

Op 35 jarige leeftijd werd ik benoemd in mijn eerste management functie bij de Rijksverkeersinspectie te Roermond. Drie jaar later, in 1988, werd ik benoemd als Hoofd afdeling Goederenvervoer, zijnde een afdeling die zich bezig hield met integraal vervoerbeleid en vergunningverlening. In 1991 tot medio 1992 was ik werkzaam als adviseur i.h.k.v. de reorganisatieproces teneinde het Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen samen te voegen met de controledienst van de Rijksverkeersinspectie.
Medio 1992 werd ik benoemd als plv. Unitmanager voor Limburg, Noord Brabant en Zeeland. Als gevolg van wederom een reorganisatieproces ben ik in begin 1995 benoemd als interim unitmanager, teneinde in begin 1997 het regiokantoren op te heffen en alle medewerkers te herplaatsen. Vervolgens heb ik nog 9 jaren op en neer getreind tussen Limburg en Den Haag. Aanvankelijk 2 jaar als personeelsadviseur en daarna als senior beleids- en bestuursadviseur en projectmanager.

Ik heb weliswaar op diverse plaatsen gewoond en gewerkt, maar eigenlijk zijn Elke en ik nooit echt uit Born en omgeving weggeweest, want in onze vrije tijd logeerden we bijna elk weekend in Born en namen deel aan het verenigings- en uitgangsleven. In 1979 zijn we weer definitief in Born gaan wonen om er nooit meer weg te gaan!

Sinds december 2005 ben ik met pre-pensioen, maar ik kan het werken niet laten en ben dus aansluitend enkele dagen, gedurende een periode van drie jaar aan de slag gegaan bij het Provinciaal Bureau van Jong Nederland Limburg. Voor Jong Nederland Limburg waarbij 43 afdelingen zijn aangesloten ben ik tot juli 2016 vrijwilligerswerk blijven doen. Met name heb gedurende deze tijd de financiële administratie verzorgd.

Het vrijwilligerswerk heeft steeds een belangrijke rol in mijn leven gespeeld en ik ben er van overtuigd dat het vrijwilligerswerk een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan mijn persoonlijke ontwikkeling.
Op 16 jarige leeftijd was ik al als assistent jeugdleider aan de slag bij Jong Nederland te Born, daarna volgden velerlei vormen van vrijwilligerswerk, onder andere 5 jaar voorzitter van Jong Nederland afd. Born, secretaris van de medezeggingsraden van het basisonderwijs in Born, ruim 7 jaar secretaris provinciale bestuur van Jong Nederland Limburg en secretaris van zeven samenwerkende provinciale jeugd en jongeren organisatie in Limburg, bestuurslid van drie samenwerkende provinciale jeugd- en jongeren organisaties Scouting-Jong Nederland-Nuso en ruim 9 jaar secretaris/vice-voorzitter,het RK kerkbestuur te Born.

Thans ben ik nog steeds als vrijwilliger actief. Sinds 1994 ben ik als vrijwilliger bestuurslid van Stg (jeugd) Buitencentrum De Spar te Haelen, aanvankelijk als secretaris en financieel administrateur en sinds 2011 als penningmeester. Tevens ben ik sinds begin 2006 voorzitter van de Stichting Missiewerk pater René. Voorts ben ik als lid en vrijwilliger actief bij Schutterij St, Martinus Born en heb ik na twee jaar tijdelijk voorzitter te zijn geweest in oktober 2017 de voorzittershamer overgedragen aan mijn opvolger. Op het moment vervul ik bij de schutterij de rol van adviseur van het bestuur, lid en vrijwilliger. Daarnaast adviseer ik als vrijwilliger desgevraagd diverse verenigingen en organisaties in de gemeente Sittard-Geleen en omgeving, maar ben ook altijd bereid een handje te helpen bij diverse door verenigingen georganiseerde activiteiten.

Ik ben niet het type vrijwilliger dat alleen maar aan de bestuurstafel plaats neemt, maar steek ook als vrijwilliger de armen uit de mouwen als er gewerkt en gesjouwd moet worden. Kortom het “vrijwilligersvirus” heeft mij nooit meer losgelaten!